วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์

ตั้งอยู่กลางเมืองแม่สะเรียง ติดกับวัดศรีบุญเรือน เป็นวัดที่นับว่ามีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวในอำเภอแม่สะเรียงที่โดดเด่น จากเจดีย์ทรงมอญที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี วัดจองสูงแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2381 มีเจ้าอาวาสเป็นพระไทใหญ่ ปกครองโดยนิกายไทใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2431 เมืองยวม (แม่สะเรียง) ได้โดนไฟไหม้ครั้งใหญ่ และวัดแห่งนี้ก็พลอยได้รับความเสียหายตามไปด้วย

บรรดาชาวบ้านจึงได้รวบรวมปัจจัยสร้างใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2439 และเรียกว่าวัดจองสูงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญสามองค์ ซึ่งพระเจดีย์องค์ตะวันตกนั้นสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 พระเจดีย์องค์กลางไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด เดิมทีเป็นพระเจดีย์ที่เก่าเหลือแค่ครึ่งองค์ และมีผอบทองรูปเต่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างใน ภายหลังได้ทำการบูรณะใหม่จนเสร็จในปี พ.ศ.2499 ส่วนเจดีย์เจ็ดยอดแบบชเวดากองทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นวิหารแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อนเป็นชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ ต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารหมด เหลือเพียงพระพุทธรูปตากแดดตากฝนอยู่ จึงได้ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่เหลือจากไฟไหม้ครั้งนั้น และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการพระเจดีย์ วิหารไม้ ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างใหม่อยู่บนยกพื้นสูง หลังคาหลายชั้นตามแบบการสร้างจองของไทใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปปิดทองแบบมัณฑะเลย์ มีพระนอนไม้องค์เล็กแบบพม่าที่สวยงามมาก และมีผอบบรรจุพระธาตุด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand