รู้จัก 2 โมเดล ‘เกษตรอินทรีย์ครบวงจร’

หากเอ่ยถึงเมืองสงขลา และฉะเชิงเทรา หลายคนนึกไปไม่ถึงว่าจะได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมด้านอาหารและ รักสุขภาพ
เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลือกให้ 2 พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

โดยเลือกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ชูอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ ระบบกระจายผลผลิตถึงมือผู้บริโภค สร้างความมั่นคง ส่งเสริมระบบนิเวศอาหารยั่งยืน เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการตัวเองอย่างมี ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว สนามชัยเขต เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงทางอาหารในระบบเกษตร อินทรีย์
มีจุดเด่นด้านการส่งเสริมการผลิต และระบบการบริหารจัดการผลผลิต ผัก ข้าว อินทรีย์ ครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การบริการจัดการผลผลิต และการ จัดการด้านการตลาด เป็นต้นแบบของพื้นที่ในโซนภาคตะวันออก
พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน ผู้ประสานงานและกรรมการรับรองฟาร์มฝ่ายส่งเสริมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต กล่าวว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตดำเนินงานภายใต้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ผลิตผ่านระบบสมาชิก มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปรับระบบการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth