มือเท้าชาบ่อยระวัง ปลายประสาทอักเสบ

หากมือ เท้า ชา อ่อนแรง เจ็บผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาทันท่วงทีจะมีโอกาสหายได้มาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคปลายประสาทอักเสบ เป็นกลุ่มอาการเส้นประสาทซึ่งนำคำสั่งจากสมอง-ไขสันหลังไปยังอวัยวะต่างๆ รวมถึงรับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆ กลับไปยังสมอง เส้นประสาทแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.ประสาทรับความรู้สึกเชื่อมต่อสมอง ไขสันหลังกับผิวหนัง หรืออวัยวะภายใน

2.เส้นประสาทสั่งการหรือนำคำสั่ง ซึ่งเชื่อมต่อสมองและไขสันหลังกับกล้ามเนื้อ 3.ระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมต่อสมองและไขสันหลังกับอวัยวะภายในผู้ที่ป่วยจะชา ความรู้สึกลดลงที่ปลายมือและเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินเซ ความดันลดต่ำ ท้องผูกหรือเสีย อาหารย่อยยาก เหงื่อออกมาก มักเป็นตลอดหรือเป็นๆหายๆขึ้นกับสาเหตุโรค นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมประสาท สถาบันประสาทวิทยาระบุสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่โรคเบาหวาน รองลงมา ได้แก่ การกดทับของเส้นประสาทจากใส่เฝือกใช้ไม้ค้ำ-ใช้งานข้อมือซ้ำๆ โรคทางภูมิคุ้มกัน เช่น โรคข้อรูมาตอยด์ โรค SLE โรคปลอกประสาทอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรังโรคหลอดเลือดอักเสบ ยังพบโรคของความผิดปกติทางพันธุกรรม ติดเชื้อไวรัสเช่น เชื้อ HIV ได้รับสารพิษ ขาดวิตามิน เช่น บี 1 บี 6 บี 12 เนื้องอกและมะเร็ง เช่น มะเร็งกระดูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคไตโรคตับ หรือต่อมไทรอยด์ผิดปกติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth