ธ.ก.ส.จับมือไปรษณีย์ส่งสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค

ธ.ก.ส.จับมือไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภค

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย”

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีในการนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดย ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและแค็ตตาล็อกออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการของผู้บริโภค

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน เช่น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ และการจัดส่งสินค้าการเกษตรให้กับ ธ.ก.ส.ราคาพิเศษต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น.-สำนักข่าวไทย