ตะลุยสวน “พาคนกินคนปลูก” สำรวจต้นทางการผลิตอาหารอินทรีย์

“ปฐม” จัดทริป ตะลุยสวน “พาคนกินคนปลูก” สำรวจต้นทางการผลิตอาหารอินทรีย์ ปิดทริปด้วยร้อยยิ้มแห่งความประทับใจให้จดจำ ทั้งคนกินและคนปลูก สำหรับกิจกรรม “พาคนกินคนปลูก” ที่โครงการปฐม เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ขับเคลื่อนโดยร้าน ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยนำผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ จำนวน 36 ชีวิต ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ พบปะเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่เครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร และศึกษากระบวนการผลิตที่ปลอดภัย อีกทั้งเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกินกับคนผู้ปลูก ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
คุณอนัฆ นวราช ผู้บริหาร ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ในฐานะผู้จัดการ โครงการปฐมเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค เล่าว่า ปฐมฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เลือกใช้ จะต้องผ่านกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ล่าสุด เพิ่งพาผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ ลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่โครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ส่งวัตถุดิบให้กับ ปฐม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของอาหารปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากระบบอาหารที่ไม่สมดุล
“แม้มีเวลาไม่มากนัก แต่การได้มาสัมผัสพื้นที่จริงด้วยตัวเอง ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ได้เห็นวิถีชีวิต ได้ทดลองปลูก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้แหละจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมาย และเชื่อว่า ผู้บริโภคเองได้มองเห็นถึงความเชื่อมโยงกันทั้งระบบของเกษตรอินทรีย์ บนความเกื้อกูลกันระหว่างคนปลูกคนกินรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth